Pisa Üniversitesi (İtalya)
Tarım, Gıda ve Çevre Bölümü

Alberto Pardossi (erkek, P.I.) Tarım Bilimlerinde yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Prof. Dr. Alberto Pardossi aynı zamanda Tarım, Gıda ve Çevre Bölümü başkanıdır. Bahçe bitkileri sulama ve gübreleme yönetimi üzerine birçok bölgesel, ulusal ve AB projesinde koordinatör ve takım lideri olarak görev yapmıştır.

Luca Incrocci (erkek) Tarım Bilimlerinde yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Doç. Dr. Luca Incrocci ürün modelleme, sulama ve gübreleme yönetimi ve karar destek sistem tasarımı üzerine uzmanlaşmıştır.

Adriana Ciurli (kadın) Tarımsal Biyolojide yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Dr. Adriana Ciurli sulak alan restorasyonu, su ve toprak fitoremediasyonu, alg kültürü ve bitki büyümesini teşvik eden rizobakteriler üzerine araştırmalar yapmıştır.
Veteriner Bilimleri Bölümü

Carlo Bibbiani (erkek) Çevre Mühendisliğinde yüksek lisans ve Ziraat Mühendisliğinde doktora yapmıştır. Dr. Carlo Bibbiani yenilikçi kırsal yerleşim tasarımı, örtü altı sistemler ve su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde enerji ve gaz değişiminin modellenmesi konusunda çalışmıştır.

Baldassare Fronte (erkek) Hayvansal Üretimde yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Dr. Baldassare Fronte su ürünleri yetiştiriciliği ve büyütme sistemleri ve özellikle levrek (Dicentrachus labrax), çipura (Sparus aurata), sarıkuyruk (Seriola dumerili), ahtapot (Octopus vulgaris) gibi türlerin üretimi ve beslemesi üzerine çalışmaktadır.

Bologna Üniversitesi (İtalya)
Daniele Torreggiani (erkek, P.I.) Ziraat Mühendisidir. Doç. Dr. Daniele Torreggiani’nin çalışma konuları tarımsal endüstri binalarının tasarımı, enerji etkinliği, multikriter tabanlı CBS analizi ve tarım-gıda zinciri planlama ile ilgilidir. UNISCAPE ağının yönetim kurulu üyesi ve süs bitkileri ve peyzaj koruma önlisans programı müdürüdür. Ayrıca üniversitenin Tarım, Çevre ve Gıda Bilimleri ve Teknolojisi doktora programı kurul üyesidir.

Patrizia Tassinari (kadın) Ziraat Mühendisidir. Kırsal Binalar araştırma grubunun koordinatörüdür. Prof. Dr. Patrizia Tassinari’nin çalışma konuları çiftlik tasarımı, hayvancılık ve gıda işleme binaları, kırsal planlama, enerji etkinliği ve hassas hayvancılık ile ilgilidir. Birçok ulusal ve uluslararası projede koordinatör olarak görev yapmıştır. Sağlık, Güvenlik ve Yeşil Sistemler doktora programının koordinatörü, Avrupa Ziraat Mühendisleri Örgütü Kırsal Binalar ve Peyzaj Çalışma Grubu başkanı, İtalya Ziraat Mühendisleri Örgütü’nün ikinci bölümünün başkanı, Bologna Üniversitesi’nin Imola ilçesi rektör delegesi, UNISCAPE ağında üniversite temsilcisi ve Agricultural Engineering International: CIGR Journal bölüm editörüdür.
Stefano Benni (erkek) Tarım ve Biyosistemler Mühendisidir. Doç. Dr. Stefano Benni’nin çalışma konuları çiftlik binaları ve gıda işleme tesislerinde enerji etkinliği iyileştirme, bilgisayarlı akışkanlar dinamiği modelleme ile ilgilidir. Üniversitenin Sağlık, Güvenlik ve Yeşil Sistemler doktora programı yönetim kurulu üyesidir ve “Tarımda tasarım çizimi ve CAD” kursunun yöneticisidir.

Milano Üniversitesi (İtalya)
Jacopo Bacenetti (erkek, P.I.) Milano Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Koruma Bilimleri Bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılından beri üniversitenin tarım ve endüstri sistemlerine LCA uygulamaları ile ilgilenen çok disiplinli bir laboratuvar olan Tarımsal Gıda LCA Laboratuvarı üyesidir. 2016 yılından beri üniversitenin Çevre Bilimleri ve Politikaları bölümünde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarında, Santiago de Compostela Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü ve Manchester Üniversitesi Sürdürülebilir Endüstriyel Sistemler Grubu gibi akademik ve özel sektörden çeşitli partnerlerle işbirliği çerçevesinde tarımsal süreçlere LCA uygulaması üzerine odaklanmıştır.

Marcella Guarino (kadın) doktorasını Milano Üniversitesi Hayvancılık Bölümünde tamamlamıştır. Doç. Dr. Marcella Guarino 1992 yılından beri hayvancılık yapıları ve çevre arasındaki ilişkilerle ilgili problemlerle ilgilenmektedir. Hayvancılıkta iklim kontrolü odaklı araştırma projeleri yürütmüştür. Bölgesel ve ulusal düzeyde pek çok araştırma ve çalışma grubunda görev almıştır. Çalışmalarını çevre problemleri, kapalı alan hava kalitesi ve hassas hayvancılık konulu araştırmalar üzerine faaliyet gösteren Biyomühendislik ve Çevre Laboratuvarı’nda yürütmektedir.

Doriana Eurosia Angela Tedesco (kadın) Milano Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Politikaları Bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları asıl olarak hayvansal üretimde kullanmak üzere bitkisel atıklar ve bitki ekstrelerinin değerlendirilmesi üzerine odaklamıştır. Araştırma faaliyetleri atık yönetimi ve geri dönüşüm, enerji etkinliğini artırma, sürdürülebilir endüstrileşmesi ve kaynak verimliliği artırma ile ilgilidir.

Korolev GmbH (Bonn, Almanya)
Rainer Linke (erkek, P.I.) Avukat Rainer Linke hukuk müşaviri ve hükümet danışmanları başkanlığı (GIZ, eski GTZ 1978-1990), büyük Telekom ve PTT projelerinin kurulması ve finansmanından sorumlu Detecon GmbH’ta başkan yardımcılığı (1990-2003) yapmıştır. Eurobell (Sussex) Ltd., Eurobell Holdings Plc ve Eurobell South West Ltd. yönetim kurulu başkanlığı; Detecon USA, Orga Kartensysteme GmbH, Paderborn and Flintbek, Korolev GmbH yönetim kurulu üyeliği; Podlipki AG, Korolev GmbH yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Rusya’da telekominikasyon ve enerji optimizasyonu üzerine çeşitli şirketlerin ve Almanya’da çeşit şirketlerin (Korolev GmbH, Wattenmeer GmbH) kurucu ortağıdır.

INRA UMR SAS (Rennes, Fransa)
Joël Aubin (erkek, P.I.) 51 yaşında ve Araştırma Mühendisidir. Dr. Joël Aubin yaklaşık 15 yıldır LCA uygulamalarının su ürünleri yetiştiriciliğine uyarlanması üzerine çalışmaktadır. Çevresel değerlendirme ve tarım sistemleri tasarım grubunu takım liderliğini yapmıştır. Multikriter değerlendirme platformunun (MEANS) yöneticisidir. ERA-Net COFASP IMTA-Effect projesinin yürütücüsüdür. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ekolojik entansifleşme hakkında ANR tarafından desteklenen PISCENLIT projesini yürütmüştür. SIMTAP projesinde, çevresel değerlendirme ve multikriter değerlendirme metodolojilerinden sorumlu ve İP5 lideridir. Ayrıca, LML’deki SIMTAP tasarımına katkı vermektedir.

Aurélie Wilfart (kadın) 38 yaşında ve Araştırma Mühendisidir. Dr. Aurélie Wilfart yaklaşık 10 yıldır LCA ve enerji hesaplaması kullanarak hayvancılık sistemlerinin çevresel değerlendirilmesi üzerine çalışmaktadır. Hayvancılık bileşenleri ulusal çevresel veri tabanı (EVOALIM veri tabanı) liderliğini yapmıştır. Hayvancılık sistemlerinin çevresel optimizasyonu ve besleme konusunda uzmandır ve aynı zamanda Piscenlit ve Servipond projeleriyle su ürünleri yetiştiriciliği üzerine deneyim kazanmıştır. SIMTAP projesinde, LCA ve enerji hesaplaması konularında katkı sağlayacaktır.

Christophe Jaeger (erkek) 42 yaşında, Yönetici Müdür ve Çalışma Mühendisidir. Tatlı su polikültür sistemleri ve akuaponik konusunda tecrübelidir. SIMTAP projesinde, nutrient bütçesi hesaplamasından sorumludur ve LML’deki SIMTAP tasarımına katkı vermektedir. Ayrıca, kütle dengesi, LCA ve enerji hesaplaması kullanarak farklı sistemlerin çevresel değerlendirmesine katkı verecektir.


Nouraya Akkal-Corfini (kadın) 54 yaşında ve Çalışma Mühendisidir. Dr. Nouraya Akkal-Corfini sebze üretim sistemleri tasarımı ve değerlendirmesi konusunda uzmandır. Dexi modellemesi kullanarak tarımsal üretim sistemlerinin multikriter performans değerlendirmesi üzerine birçok projede görev almıştır. SIMTAP projesinde, multikriter değerlendirme tasarımı ve Dexi modelleme uygulamasından sorumludur.

Marc Roucaute (erkek) 42 yaşında ve Araştırma Teknisyenidir. Sucul ve karasal omurgasızlar taksonomisi konusunda uzmandır. SIMTAP projesinde, LML’deki SIMTAP sistemin biyoçeşitlilik değerlendirmesinden sorumlu olacaktır.

Deniz ve Kıyı Lisesi (Bourcefranc-le-Chapus, Fransa)
Vincent Gayet (erkek, P.I.) 43 yaşında, lisans programında su ürünleri yetiştiriciliği hocasıdır. SIMTAP projesinde partner olan INRA’daki deneysel balık çiftliğinde 13 yıl çalışmış ve 7 yıldır su ürünleri yetiştiriciliği öğretmenliği yapmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde pratik tasarım ve deneme takibi (üreme sistemleri, fizyoloji, genetik ve besleme gibi) konularında tecrübelidir. Yetiştiricilerle birlikte katı balık atıklarının yönetimini amaçlayan bir deneme yürütmüştür. Arrée Dağlarındaki INRA’nın deneysel balık çiftliğinin (PEIMA) büyük ölçekli kapalı devre sisteminin tasarım, inşaat ve karakterizasyonu süreçlerine katkı sağlamıştır. Deniz ve Kıyı Lisesi’ndeki yetiştiricilik teknoloji salonunun (600 m2) tasarım ve inşaatında proje yöneticisi olarak görev almıştır.

Marie Durollet (kadın) 32 yaşında ve su ürünleri yetiştiriciliği öğretmenidir. Sucul organizmaları, özellikle sucul omurgalıların fizyolojisi konusunda uzmandır. Araştırma projesi yürütme ve bilimsel yayına dönüştürme kapasitesi olan Dr. Marie Durollet eğitim koçluğu deneyimine sahiptir.

Thomas Jamet (erkek) 42 yaşında, lisans programında su ürünleri yetiştiriciliği öğretmenidir. Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda 15 yıllık tecrübeye sahiptir ve 5 yıldır öğretmenlik yapmaktadır. Fransa’daki iki karides (Penaeus japonicus) kuluçkahanesinden birinin kurucusu ve işletmecisidir. İstiridye/karides ilişkili bir üreme programı gerçekleştirmiştir. Alg üretimi ve balık yetiştiriciliğinde uygulamalı bilgiye sahiptir.

Çevre, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Marsa, Malta)
Kyle Spiteri (erkek, P.I.) 21 yaşında, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve bilimsel denemelerle ilgili Tarımsal Ekosistemler lisans mezunu, hidroponik ve akuaponik sistemler üzerine genel müdürlüğün odak sorumlusudur.

Matthew Tabone (erkek) 44 yaşında ve Tarım Bilimleri alanında yüksek lisans yapmıştır. Genel müdürlükteki tüm bilimsel projelerin koordinatörüdür.
Ian Sammut (erkek) Genel müdürlükte Ziraat Mühendisidir.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü (Antalya, Türkiye)
Mehmet Ali Turan Koçer (erkek, P.I.) Enstitüde “Çevre ve Kaynak Yönetimi” bölüm başkanıdır. Ötrofikasyon başlığı çerçevesinde çevre izleme ve yönetiminde deneyime sahiptir. Son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliğinin çevresel etkisi ve yönetimi konularına odaklanmıştır. 40’tan fazla ulusal ve uluslararası yayını vardır. SIMTAP projesinde, baş araştırmacı olarak Enstitüdeki tüm faaliyetlerin koordinasyonu yanı sıra, özel olarak su ve kütle dengesi modellemesi ve mikroalg kültürü konularından sorumlu olacaktır.

Hüseyin Sevgili (erkek) Enstitüde “Islah ve Genetik” bölüm başkanıdır. Doç. Dr. Hüseyin Sevgili balık besleme konusundaki bilimsel deneyimi yanı sıra, çeşitli uluslararası ve AB projelerinde (COFASP) görev almış ve koordine etmiştir.

Mahir Kanyılmaz (erkek) doktorasını çipura besleme üzerine yapan Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, tatlısu ve deniz balıkları yetiştiriciliği üzerine 25 yıldan fazla deneyime sahiptir.

Murat Yeşiltaş (erkek) araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Mikroalg kültürü üzerine doktora eğitimine devam etmektedir. Projede Enstitüdeki ünitede poliket ve mikroalg kültürü işlerinden sorumludur.

Serkan Erkan (erkek) sucul makrofitler ve makroalgler konusunda araştırmacıdır. Ziraat mühendisi olarak bitkisel üretimde tecrübeye sahiptir. Projede Enstitüdeki ünitede halofit ve makroalg kültürü işlerinden sorumludur.

Özgür Aktaş (erkek) analitik kimyacı olarak Enstitü’nün fiziksel ve kimyasal analiz laboratuvarı sorumlusudur. Projede laboratuvar işlerinin yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

Durali Eraslan (erkek) deniz balıkları yetiştiriciliği ve özelde larval besleme ve canlı yem üretimi konularında deneyimlidir.

İsa Aydın (erkek) araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Deniz balıkları yetiştiriciliği üzerine 20 yıldan fazla deneyime sahiptir. Projede balık besleme ve deneme yürütme faaliyetlerinden sorumludur.

Adem Kurtoğlu (erkek) deniz balıkları yetiştiriciliği üzerine 20 yıldan fazla deneyime sahip bir araştırmacıdır. Projede balık besleme ve deneme yürütme faaliyetlerinden sorumludur.

Şefik Güney (erkek) deniz balıkları yetiştiriciliği ve balık sağlığı konusunda araştırmacıdır. Projede balık besleme ve deneme yürütme faaliyetleri ile poliket kültürü faaliyetlerinden sorumludur.

Murat Aytürk İslam (erkek) veteriner hekimdir ve proje alanında balık refahı ve sağlığı işlerinden sorumludur.